De zin van dirigeertechniek

Tijdens het lesgeven heb ik me wel eens afgevraagd of ik met het item dirigeertechniek niet te ‘academisch’ bezig was met m’n vak. Als musicus realiseer ik me namelijk dat uiteindelijk de muziek en het eindresultaat doorslaggevend zijn.

Een belangrijke overweging is denk ik, dat dirigeertechniek een hulpmiddel is en nooit een doel op zich mag worden. Daarnaast is de noodzaak van een goede techniek relatief. Eigenlijk kun je zeggen dat hoe beter de musici zijn met wie je als dirigent werk, hoe minder afhankelijk ze zullen zijn van je dirigeertechniek. Voor een professioneel symfonieorkest ben je als dirigent veel meer een ‘inspirator’ en degene die van de som der delen meer moet maken dan de losse delen afzonderlijk. Dat neemt overigens niet weg dat ook professionele musici het waarderen als je als dirigent behalve muzikaal en inspirerend, ook duidelijk bent en effectief kunt werken!

Omdat heel veel (beginnende) dirigenten echter niet of niet altijd met professionele musici of met onderlegde muzikanten werken, is de noodzaak van een goede techniek juist groter. Het zorgt er niet alleen voor dat een concert zonder kleerscheuren kan plaatsvinden en de uitvoerenden begrijpen wat je bedoelt. Het zorgt er ook voor dat je sneller en effectiever kunt werken tijdens een repetitie. In veel gevallen is een repetitie of een uitvoering onder leiding van een duidelijke dirigent ook minder vermoeiend en leidt het tot minder stress.

Een andere heel belangrijke reden voor een goede dirigeertechniek waar weinig bij wordt stilgestaan, is dat je door een goede techniek zekerder wordt en meer zelfvertrouwen krijgt. Dat is niet alleen fijn voor jezelf. Je geeft je gevoel van zelfvertrouwen namelijk – bewust of onbewust – door aan je ensemble, waardoor het prettiger musiceren wordt en de uitvoerenden over zichzelf heen getild kunnen worden.

© Kleine steentjes muziektrainingen – www.kleinesteentjes.nl