Op tijd beginnen van een repetitie

Een andere klacht die door veel dirigenten wordt geuit. De oplossing klinkt simpel en vanzelfsprekend. En dat is het ook, maar veel dirigenten houden zich er niet (helemaal) aan:

Houd je aan de klok en begin precies op tijd, ook als dat betekent dat je met een paar mensen moet starten.

Niet eerder, niet later. Dat zal bij sommige koren of orkesten de eerste paar keer betekenen dat je maar een half koor of orkest hebt om mee te starten. Vervelend natuurlijk, maar tóch beginnen. De zangers/spelers zullen zich heel snel realiseren dat dit geen leuke situatie is en zullen proberen om op tijd te komen, of de aanwezige leden gaan de laatkomers er op aanspreken.

Ga niet uit onmacht of kwaadheid mensen die te laat binnenkomen, voor schut zetten. Het kan zijn dat iemand een hele goede reden heeft om te laat te zijn. Bovendien ga je als dirigent netjes met je mensen om als je ook wilt dat ze netjes met jou omgaan.

Mocht de reden van het te laat beginnen liggen in het feit dat allerlei spullen zoals stoelen, lessenaars, een podium, een piano, etc. te laat klaarstaan, ga dan met je bestuur in gesprek om ervoor te zorgen dat deze spullen eerder klaargezet worden.

Mochten er ondanks deze aanpak nog steeds mensen zijn die voortdurend te laat komen, ga dan een keer na een repetitie onder vier ogen in gesprek met deze zangers/spelers en vraag wat de reden hiervan is.

© Kleine steentjes muziektrainingen – www.kleinesteentjes.nl